Contract de prestari servicii – PRIETENI

Suntem-cei-mai-buni-prieteni1

PARTILE CONTRACTANTE:

I SC. X SRL cu sediul in oriunde pe lumea asta si inregistrata la Registrul oamenilor cu nr CNP propriu , in calitate de furnizor, denumita in cele ce urmeaza PRIETEN

Si

II SC. Y SRL cu sediul in oriunde pe lumea asta si inregistrata la Registrul oamenilor cu nr CNP propriu , in calitate de beneficiar, denumita in cele ce urmeaza PRIETEN

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
 • PRIETENUL se obliga sa primeasca si sa raspunda cererilor PRIETENULUI
 • PRIETENUL se obliga sa fie alaturi PRIETENULUI in toate formele posibile ( fizic si mental), indiferent de numarul de km care ii despart
 • Forma de comunicare convenita va fi una din urmatoarele:
  • Clasica
   • Telefon ( apel telephonic, sms, aplicatii multimedia)
   • E-mail
   • Retele socializare
   • Prieteni, rude, cunostinte
  • Neconventionala
   • Telepatia
   • Amintirile
  • PRIETENUL se oblige sa foloseasca cuvintele cu mare grija asa incat sa nu supere sau sa nu raneasca
  • PRIETENUL se obliga sa acorde maximul de atentie in orice forma de comunicare
  • PRIETENUL este de acord sa ofere suport in transformarea PRIETENULUI sis a il ajute cu idei si/sau informatii
  • PRIETENUL se obliga sa isi dezvolte limbajul specific stabilit de comun acord ; limbaj inteles numai de cei implicati
  • PRIETENUL se obliga sa se puna la current in legatura cu pasiunile si preferintele PRIETENULUI in vederea sustinerii unei comunicari active
  • PRIETENUL ofera sustinere reciproca si interes neconditionat PRIETENULUI
  • PRIETENUL se oblige sa ofere “ quality time” PRIETENULUI
  • PRIETENUL este de acord sa fie complice PRIETENULUI in cursul desfasurarii prezentului contract


III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata nelimitata incepand de la data in care s-au cunoscut si pana cand viata se hotaraste sa ne desparta, putand fi prelungit si intr-o viata viitoare

 1. MODALITATEA DE PLATA
  Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de PRIETEN catre PRIETEN este stabilit prin achitarea periodica cu moneda numita “reciprocitate”

PRIETENUL va plati pretul in fiecare secunda la momentul prestarii activitatii.

V. CONDITII INCETARE CONTRACT
Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
a) prin ajungere la termen
b) intreruperea unilaterala cu conditia efectuarii inventarului. Fiecare amintire, moment si clipa petrecuta impreuna va fi inventariata si va fi donata PRIETENULUI ramas.

VI. FORTA MAJORA

– Interventia in relatia PRIETEN – PRIETEN a DL Alzheimer

 • Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de legea nescrisa a prieteniei

  LITIGII

  9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila personal, nu de catre reprezentanti legali
  9.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

  VIII. CLAUZE FINALE

  10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
  10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
  10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi,( iti mai aduci aminte ziua in care ne-am cunoscut? in 2|(doua|) exemplare, cate unul pentru fiecare parte

  PRESTATOR                                                                  BENEFICIAR

PRIETEN                                                                               PRIETEN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: